Information om COVID-19


  • covid-19

Vi skal passe på hinanden

I disse tider er det især vigtigt for mig, at jeg gør alt for, at du skal føle dig tryg, når du indgår en aftale med Kogekone de luxe.

Jeg prioriterer din og dine gæsters sikkerhed højest, og sørger for altid, at tage de nødvendige forholdsregler i overensstemmelser med de relevante myndigheders anbefalinger.

Sådan arbejder jeg

Når vi mødes, giver jeg ikke hånd. Jeg hilser med et “Hej”.

Jeg arbejder med handsker og har mundbind el. visir på. Jeg har særlig fokus på høj hygiejne, herunder rengøring i køkkenet og jeg medbringer sprit og håndsæbe til brug ved mit arbejde i køkkenet og ved servering af  maden.

Servering af maden

Buffet

Jeg bestræber mig på, at maden på buffeten er portions anrettet. Jeg har også her stor fokus på hygiejnen – og medbringer sprit og handsker til alle deltagere, og sørger for at alle har mest mulig afstand ved buffeten.

Servering

Ved tallerkenanretning og servering fra fade, vil serveringspersonalet have handsker og mundbind på, og alle vil være instrueret i at holde så meget afstand som muligt.

Gæsterne

For, at der er så få som muligt, som rører ved flasker og vandkarafler, anbefaler jeg, at der udpeges én gæst pr. bord til at modtage og skænke vin, vand m.v.

Præsentation og instruktion

Jeg præsenterer altid maden inden servering, og i forlængelse af dette vil jeg fortælle alle deltagere om, hvordan de skal forholde sig så vi alle passer på hinanden.

Kontakt mig på e-mail eller telefon, hvis du har spørgsmål til, hvordan dit arrangement kan afholdes på en tryg og sikker måde.

Private- og firmafester

Retningslinjer

Krav og retningslinjer for afholdelse af fester og events afhænger af det enkelte arrangements indhold og deltagere.

Jeg forventer, at mine kunder – som jeg selv – holder sig orienteret og følger myndighedernes anbefalinger og retningslinjer.

Alle har et fælles ansvar for at holde afstand, have god hygiejne og ikke at møde op, hvis man har symptomer på sygdom.


Uddrag fra 
https://coronasmitte.dk/nationale-tiltag/arrangementer-og-forsamlinger

FORBUD MOD ARRANGEMENTER OG FORSAMLINGER MED FLERE END 10 PERSONER

Ifølge regeringens udmelding gælder grænsen på 10 personer fra den 26. oktober 2020 til og med 28. februar 2021.

Gælder forbuddet også i private boliger og haver?

Nej. Forbuddet mod at forsamles flere end 10 personer gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil, som kun beboerne råder over. Der må dog ikke forsamles flere end 500 personer samtidig.

Gårde og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over, er ikke undtaget fra forbuddet mod at forsamles flere end 10 personer.

Selvom forsamlingsforbuddet på 10 personer ikke gælder i private boliger og haver i tilknytning hertil, opfordres der dog kraftigt til, at arrangementer, fester og fejringer i private hjem ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds, at selskabet under alle omstændigheder slutter senest kl. 22, og at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd samt Sundhedsstyrelsens gode råd om ’Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19’ i øvrigt følges.

Sundhedsstyrelsens gode råd kan findes på www.sst.dk.

 

Ifølge regeringens udmelding gælder grænsen på 10 personer fra den 26. oktober 2020 til og med den 28. februar 2021.